معجزاتی که با ولادت پیامبر(ص) اتفاق افتاد

نویسنده: مدرسه علمیه حضرت زهرا (س) - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

images

۱- ممنوع شدن شیاطین از رفتن به آسمان های هفتگانه و گرفتن خبر.

۲- سرنگون شدن همه بت ها.

۳- ترک برداشتن کنگره های طاق کسری و فروریختن چهارده کنگره آن.

۴- خشک شدن دریاچه ساوه که برای ایرانیان مقدس بود.

۵- سرنگون شدن تخت تمام سلاطین عالم و لال شدن آنها در آن روز.

۶- باطل شدن سحر، ساحران و جادوی جادوگران و قطع شدن ارتباط کاهنان با همزادان شیطانی آنها.

حوزه_علميه_حضرت_زهرا_س